Dzień Kobiet 2011

  W dniu 7 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet, w którym gościnnie wystąpiły zespoły taneczne i kapele z GOK-u w Sędziejowicach: Zespół Pieśni i Tańca ”Mali Sędziejowiczanie”, Zespół Pieśni i Tańca „ Ziemia Sędziejowicka”, Kapela Podwórkowa „S

Czytaj...

Historia

Drukuj PDF

„Sędziejowice należą do najstarszych miejscowości ziemi sieradzkiej. Wymienia je bulla papieża Innocentego II z 1136 roku, zaliczając do dóbr stołowych arcybiskupa gnieźnieńskiego. Musiała to być wówczas wieś zasobna, skoro właśnie wokół niej uformował się spory kompleks majątkowy. W 1366 r. był tu już kościół parafialny, zapewne drewniany. Na początku XVI w. wieś liczyła 12,5 łanów, znajdujących się we władaniu kmieci, był tu też folwark liczący 4 łany gruntu uprawnego. Aż do rozbiorów sędziejowicki klucz znajdował się w rękach Kościoła, następnie stał się własnością rządową. W 1842 roku ziemie przeszły na własność carskiego generała Łazunowa. W sierpniu 1863 roku pod Sędziejowicami doszło do słynnej potyczki wojsk carskich z powstańcami. Podczas walk śmierć poniosło kilkudziesięciu powstańców i kozaków. Patriotyczne nastroje społeczeństwa uwidoczniły się też podczas rewolucji 1905 r. Z inicjatywy Franciszka Ksawerego Wiśniowskiego doszło tu do rozruchów antycarskich. Chłopi domagali się polskiej administracji i języka polskiego w szkole. Wystąpienia chłopów zostały stłumione przez carskich żandarmów. W 1918 r., po odzyskaniu przez Polską niepodległości majątek gen. Uzanowa został przejęty przez polskie władze. Wkrótce powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Z inicjatywy miejscowego kółka rolniczego 15 listopada 1924 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ludowej Szkoły Rolniczej. Sześć lat później w pobliżu powstała linia kolejowa. W tymże czasie gminę Wola Wężykowa przemianowano oficjalnie na gm. Sędziejowice. W 1940 r. hitlerowcy wysiedlili stąd znaczną część polskich rodzin, a na ich miejsce sprowadzili osadników z Wołynia i Niemiec.
20 Stycznia 1945 r. Sędziejowice są już wolne. Za 9 lat zanim popłynie tu prąd elektryczny. Największy rozwój Sędziejowic nastąpił po wyzwoleniu. Wtedy tez wielką sławę w kraju zyskała tutejsza szkoła rolnicza. W 1960 r. rozpoczęto budowę remizy OSP i Domu Ludowego, w 1963 r. następuje otwarcie nowej szkoły. W 1997 r. otworzył podwoje Gminny Ośrodek Kultury.”

Ryszard Poradowski – „Od miasta do gminy” 
(Tygodnik „Nad Wartą”)

 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach działało wiele zespołów, które zakończyły swoją działalność, lecz bardzo wiele wnosiły do naszych programów artystycznych.

      Warto byłoby wspomnieć naszych artystów.

 

Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie” powstał w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Instruktorami zespołu byli: Grzegorz Brożyński - choreograf i Sylwester Kijański – muzyk. Członkami zespołu byli wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach - młodszej, liczącej 25 osób oraz starszej - 18 osób. Występowali przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Grabianie”. W programie „Sędziejowiczanie” prezentowali pieśni, tańce i obrzędy z regionu sieradzkiego i łowickiego oraz tańce narodowe: polonez, kujawiak, krakowiak Z powodzeniem wielokrotnie koncertowali za granicą, m. in.  w Niemczech i Francji. Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie” był kilkakrotnym laureatem (2000 r., 2002 r., 2003 r.) Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, organizowanego przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie.

 

 

...

 

 

„Finezja” - ośmioosobowa grupa marżonetkowa, działająca  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach od 2002 do 2006 roku. Instruktorem zespołu była Katarzyna Matusiak. Dziewczęta prezentowały swój samodzielny program - dwa układy taneczne z pomponami (każdy 3 - 4 min.), a także towarzyszyły podczas występów Strażackiej Orkiestrze Dętej „Druh”. Uświetniały wiele imprez organizowanych na terenie gminy.

 

finezja

 

 

Skład zespołu:

Kosakowska Samanta
Krześniak Wioletta
Stachowiak Kamila
Stępień Dagmara
Stępień Kinga
Sobczak Izabela
Stępień Angelika
Szczepaniak Emilia

You are here:   StartHistoria